Interne møter

21.08.20

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

25.06.20

Generalforsamling

26.05.20

Styremøte

02/2020

14.02.20

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

27.01.20

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

08.01.20

Styremøte

01/2020

16.12.2019

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Logistikk

06.12.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

06.11.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

01.11.19

Arbeidsmøte

Strategiutvikling

23.10.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Automatisering og robotisering

21.10.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe HR

03.10.19

Styremøte

01.10.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

25.09.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Logistikk

11.09.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

23.08.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

21.08.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe HR

19.08.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Automatisering og robotisering

26.06.19

Styremøte

12.06.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

23.05.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Logistikk

22.05.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe HR

09.-10.05.19

Workshop

Workshop for klyngen på Vauldalen Fjellhotell.

06.05.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Automatisering og robotisering

03.05.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

11.04.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Internasjonalisering

10.04.19

Styremøte

25.03.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Kompetanseheving og rekruttering

06.03.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Internasjonalisering

23.01.19

Styremøte

22.01.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

14.01.19

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Kompetanseheving og rekruttering

13.11.18

Styremøte

05.11.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Kompetanseheving og rekruttering

24.10.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Automatisering og robotisering

16.10.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

11.10.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Kompetanseheving og rekruttering

02.10.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Automatisering og robotisering

25.09.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe Digitalt salg og markedskommunikasjon

25.09.18

Arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppe LEAN

14.08.18

Styremøte

12.06.18

Stiftelsesmøte

Den 12. juni 2018 ble industriklyngen NMCC – Norwegian Mass Customization Cluster formelt stiftet av ni industribedrifter fra Rørosregionen og Nord-Østerdalen.