Røros Dører og Vinduer as

Røros Dører og Vinduer as

Røros Dører og Vinduer as

Antall ansatte 1.1.1993
Omsetning 201881.585'
Lønnskostnader 201834.397'
Driftsresultat 2018-20.478'
Egenkapital38.742'

Adresse

Osloveien 38
Røros, Trøndelag

Stiftet

1996

Styreleder

Bjørnar Gulliksen

Daglig leder

Tor Lømo-Hansen

Eierforhold

Datterselskap av Isola Holding as.

Røros Dører og Vinduer AS er en moderne industribedriſt for design, utvikling, produksjon og salg av ytterdører og vinduer i trykkimpregnert tre.

Røros Dører og Vinduer har spesialisert seg på skreddersøm av tradisjonelle vinduer (koblet og sidehengte) og ytterdører i trykkimpregnert tre til det norske markedet. Produktene er omfattet av og godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll, samt Norsk Impregneringskontroll. Selskapet er markedsleder i Norge innen tradisjonelle koblede vinduer.

Selskapet fokuserer på langsiktig produktutvikling med høy fag- og markedskompetanse. Det satses sterkt på utvikling av de ansatte og deres kompetanse – både innen produkter og produksjon. De senere årene er virksomheten utvidet til også å omfatte mer «moderne» trevinduer med isolérglass, både rektangulære og ikke rektangulære, og i et ulike farger. Det arbeides med å utvikle vinduer i samsvar med, eller bedre enn, gjeldende og/ eller nært fremtidige krav til isolasjonsevne, samt ytterdører med tilsvarende standard.

Røros Dører og Vinduer har sine hovedmarkedsområder i indre del av Østlandet (Valdres, Gudbrands- og Østerdalen) og Midt-Norge sør. Selskapet distribuerer gjennom byggevarekjedene. Hytter og rehabilitering (småhus, bygårder og verneverdige bygg) er det primære markedet i dag, men virksomheten planlegger å satse tyngre også på nye småhus- og prosjektmarkedet.

Virksomheten opererer i et svært konkurranseutsatt marked, og har i lengre tid arbeidet med å utvikle driſten i retning masseprodusert skreddersøm (mass customization) for å kunne hevde seg også i fremtiden. Bedriſten forventer at kundene i stadig mindre grad vil akseptere standardløsninger, og komme med sine egne ønsker til utforming og farge. For å imøtekomme dette utvikles en digital produktkonfigurator som skal hjelpe forhandlere, håndverkere og sluttkunder til å få full oversikt over mulighetsrommet, slik at kunden i enda større grad skal sikres akkurat den utformingen hun ønsker.