Ren Røros as

RenRøros

Ren Røros as

Antall ansatte 1.1.1869
Omsetning 2017168.695'
Lønnskost. '17 (konsern)47.673'
Driftsres. '17 (konsern)12.673'
Egenkapital117.215'

Adresse

Osloveien 16B
Røros, Trøndelag

Stiftet

1912

Styreleder

Per Morten Hoff

Daglig leder

Arnt Sollie

Nettside

renroros.no

Eierforhold

66,6 % av aksjene eies av Røros kommune Øvrige aksjonærer er energikunder i Røros

Ren Røros handler om bærekraft og klimateknologi – og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros. Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet konsernet Ren Røros as.

Hele 49 % av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av elektrisitet og varme. En forsvinnende liten andel av det totale energiforbruket på kloden kommer fra fornybare kilder. Gjennom Parisavtalen har verdens ledere satt et mål om at gjennomsnittstemperaturen ikke skal øke mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grad innen 2100. Temperaturen stiger derimot stadig raskere.

Det er med dette bakteppet vi i Ren Røros staker ut vår nye kurs. Ren Røros er et lite selskap i den store verden. Vi kan være innovative og endre oss raskt. Gjennom en tydelig profilering av Ren Røros skal vi tiltrekke oss solide samarbeidspartnere og i fellesskap skape flere norske arbeidsplasser som en del av det grønne skiftet.

Vi skal fortsatt levere og videreutvikle de samme tjenestene som før, men også bidra til å øke produksjonen av fornybar energi og utvikle ny bærekraftig klimateknologi.

Konsernet Ren Røros as har følgende datterselskap:
Røros E-verk Nett as
Ren Røros Strøm as
Ren Røros El-service as
Ren Røros Digital as
Ren Røros Frontal as
Ren Røros Intelligent Automation as